วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2551

วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ

วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ นั้นเป็นวิชาที่เป็นการฝึกระเบียบ วินัย การแต่งกายให้กับนักศึกษาที่เรียนวิชานี้ทุกคนให้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเตรียมตัวออกไปทำงานในอนาคต
วันแรกที่ได้เรียนวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหาร นั้นก็มีการแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาให้ นักเรียนชั้นปีที่3 ทราบและมีการพบกับพี่ๆ ปี4 วันแรกที่ได้เรียนคงคิดว่าไม่มีอะไรมาก แต่มาถึงตอนแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาประจำแต่ละห้องให้ทราบ พอมาถึงห้องเรียน A1 บอกว่าอาจารย์ที่ปรึกษา คือ อาจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์

ต้องประสงค์ ทุกคนต่างพากันฮือฮากันใหญ่ แต่ตัวเราเองก็ไม่ทราบว่าเขาเป็นอะไรกัน แต่พอมารู้มาจากพี่ๆปี4ที่พอจะเล่าให้ฟังและคนอื่นที่พูดกันก็จึงรู้ว่าเป็นยังไง แต่เห็นหน้าอาจารย์ก็คิดว่าเขาคงจะดุแน่นอน แต่พอมาเรียนกับอาจารย์จริงๆก็ไม่มีอะไรมาก อย่าที่คิดเอาไว้ ถ้าเราทำถูกระเบียบแต่งกายเรียบร้อยก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง และในวันนั้นก็ได้มีการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษาทุกคนที่มาเรียนในวันนั้น การแต่งกายของผู้หญิง เสื้อต้องใส่ไม่ฟิต ถูกระเบียบหรือเสื้อแถบของมหาลัยนั้นเอง กระโปรงต้องเป็นกระโปรงเอวสูง ยาวคลุมเข่า รองเท้าต้องเป็นรองเท้าสีดำ ไม่มีลวดลาย เข็มขัดสีดำ การแต่งกายต้องให้เรียบร้อยถูกระเบียบ และการเรียนในครั้งต่อมาก็มาเรียนที่ตั้งฮั่วเส็ง ก่อนการเข้าเรียนทุกครั้งต้องมีการเข้าแถวตามตอนเรียน และมีการยืนเรียงตามเลขที่ เพื่อความเป็นระเบียบที่จะสะดวกในการเดินเข้าไปนั่ง ในแต่ละครั้งที่มีเรียนวิชาเตรียมฝึกก็ต้องมีการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษาทุกคนที่มาเรียน และผู้หญิงต้องมัดผมให้เรียบร้อยก่อนเข้าเรียนทุกครั้ง ในวันแรกที่มาเรียนที่ตั้งฮั่วเส็ง ก็มีการปฐมนิเทศนักศึกษา มีการรับขวัญและผูกข้อมือของนักศึกษาที่มาเรียน ในการเรียนแต่ละครั้งต้องมีการเช็คชื่อทุกครั้ง แต่ละครั้งที่เรียนจะมีอาจารย์ขึ้นมาพูดเรื่องต่างๆ อาทิ เรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพ ก็จะทำให้เรารู้ว่าเราควรปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาบุคลิกภาพของเราด้านไหน อย่างไร, การเล่าถึงประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยก็จะทำให้เราทราบมากขึ้นว่ามหาวิทยาลัยของเรานั้นสร้างขึ้นมาเมื่อไร และก่อนที่จะมาเรียกกันว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตนั้น มีชื่อเรียกก่อนหน้านี้ว่าอย่างไร และได้ทราบว่าตรงไหนคืออะไร เรียกว่าอะไร มีความเป็นมาอย่างไร การเรียนในวันนี้สร้างความสนุกให้แก่นักศึกษาทุกคนเพราะว่าอาจารย์ที่มาพูดนั้นเป็นคนตลกพูดฮาๆ ก็ชอบดีเพราะจะทำให้นักศึกษาที่มาเรียนก็จะได้ไม่เครียด ,เรื่อง BLOG ก็จะให้รู้ว่าBLOG นั้นมีประโยชน์อย่างไร และวิธีการสร้างนั้นทำอย่างไร และสัปดาห์ต่อๆมาก็เป็นกิจกรรมของแต่ละแขนงหมุนเวียนกันไปแต่ละสัปดาห์ อาทิเช่น แขนงการเงินและการธนาคารก็จะเชิญวิทยากรมาพูด ถึงวิธีการออมว่าควรออมอย่างไร ,แขนงทรัพยากรมนุษย์ก็มีการจัดบูธต่างๆให้นักศึกษาได้เดินดูกัน , แขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ก็จะมีการนำเสนอเกี่ยวกับโครงการของแต่ละกลุ่มที่ได้ไปทำมา และมีการจัดบูธต่างๆให้ชมกันภายในงานและชื่อโครงการของเรามีชื่อว่า แนะนำการใช้โปรแกรมฝึกทักษะคณิตศาสตร์ในระดับประถมต้น สู่เด็กผู้ด้อยโอกาสในชุมชน โพธินิมิต เขตธนบุรี กทม. ชื่อโครงการอาจจะยาวไปหน่อย แต่วันที่ได้ไปสอนน้องๆนั้น น้องๆทุกคนให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี น้องๆทุกคนต่างดีใจมากที่ได้เล่นคอมพิวเตอร์ แต่โชคดีที่กลุ่มของข้าพเจ้าได้ขึ้นไปนำเสนอบนเวทีเพราะเป็นโครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ ทุกคนในกลุ่มต่างพากันดีใจที่โครงการของเราในถูกคัดเลือกขึ้นนำเสนอบนเวที แต่พอเห็นภาพโครงการที่เราไปทำมาและอาจารย์ก็ชมว่าพวกเราทำกันดี ก็ทำให้พวกเราหายเหนื่อยที่เห็นโครงการของเราออกมาสมบูรณ์ เพราะพวกเราในกลุ่มต่างพากันทำอย่างเต็มที่
ารที่ได้เรียนวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหาร นั้นไม่ใช่เพียงแต่จะให้ความรู้เราอย่างเดียวแต่ยังทำให้เรารู้จักสิ่งต่างๆมากมายที่เราสามารถจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน นับว่าโชคดีเพราะทำให้เรามีการปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่าง ทำให้เรามีระเบียบวินัยมากขึ้น มีความรับผิดชอบมากขึ้น มีการฝึกให้เราเป็นคนตรงต่อเวลา การแต่งกายต้องเรียบร้อย เพื่อที่จะเตรียมตัวไปทำงานในอนาคตก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ได้เราเรียนวิชานี้

ไม่มีความคิดเห็น: